Certifications

Discount Coupon

Statistics

Online: checking...
Hôm nay: 53
Hôm qua: 51
Tháng trước: 22780
Tổng số: 288255

Treatment Listing > Prosthodontics Dental Porcelain

Titanium-porcelain

Titanium alloys are produced in an inert gas atmosphere and without oxygen

Titan

High purity metals which can avoid blackening gum line and cause bleeding teeth.

Thuần kim loại

Không đen viền nướu

Răng trắng sáng và không viền đen

More in this category

Gửi ý kiến

Nha Khoa Hợp Nhất xin cảm ơn quý khách đã đóng góp ý kiến!

Poster